Müzayedeler Devam Ediyor!

sanat-tarihi-nedir

Sanat Tarihi Nedir? Sanat Tarihi Dönemleri Nelerdir?

Tahmini Okuma Süresi: 8 Dakika

Sanat tarihi en genel tabiri ile görsel sanatları ve dönemlerini inceleyen bir bilim dalıdır. 

Sanat tarihinin dönemlerine genel itibariyle bakacak olursak, dönemleri şunlardır: 

 • Tarih öncesi sanat (demir ve tunç çağını kapsar)
 • Antik sanat
 • Arkaik 
 • Klasik
 • Helenistik 
 • Orta çağ sanatı (500- 1450)
 • Çağdaş sanat (1450’den sonrası)
 • Barok 
 • Maniyerizm
 • Neoklasizm

Sanat Tarihi Dönemleri Nasıl Belirlenir?

Kuşkusuz sanat ve kültür ayrılmaz bir ikilidir. Toplum yapısındaki gerilemeler veya ilerlemeler olarak adlandırılan değişim veya kırılmalarla beraber sanattaki ifade ve anlayışlar da değişim göstermektedir. Bu değişim tuvale yansıyan objeler, insanlar veya manzaralarla sınırlı kalmamaktadır. Ressamın fırça darbeleriyle beraber gölgelendirme, perspektif gibi mesafe kullanımı ve ışık kullanım tekniklerinin değişimi sanat tarihi dönemlerinin belirlenişindeki temel bileşenlerdir.

Bir sanat eserinin üretildiği tarihsel dönem, antika değerinin teşhisi bakımından da önem taşır.

Tarih Öncesi Sanat Nedir?

Tarih öncesi çağda insanların gündelik hayatlarında hayvanlarla verdikleri mücadeleleri mağara duvarlarına resmettikleri; tanrılarını, kimi mitsel ögeleri heykel olarak yaptıkları veya çömlek gibi nesnelerin üstlerine işledikleri döneme tarih öncesi sanat denmektedir. Tarih öncesinde yaşayan insanın önemli özelliklerinden birisi avcı toplayıcı yaşam tarzından yerleşik hayata geçişi yaşamalarıdır. İşte İlk çağ insanın yaptığı sanatın en önemli özelliklerinden biri de yaptıkları resimlerle günümüze tarih arşivi bırakarak yaşadıkları döneme ışık tutmuş olmalarıdır. Bu dönemde yapılmış ve bugüne kadar ulaşmış sanat eserleri insanlara yalnızca gündelik hayatın nasıl işlediğini söylemekle kalmayarak inanış biçimleri gibi toplum yapısını etkileyen önemli ögelerin neler olduğunu söyler. 

En Önemli Tarih Öncesi Sanat Eserleri Nelerdir?

Tarih öncesi döneme ait en önemli bazı sanat eserleri şunlardır:

 • Lascaux mağarasındaki duvar resmi (Fransa)
 • Willendorf Venüsü
 • Lespugue Venüsü
 • Hohle Fels Venüsü
 • Oturmuş Tanrıça
 • Altamira mağarasındaki duvar resmi (İspanya)

Antik Sanat Nedir?

İlk çağda yaşamış Yunan, Mısır gibi uygarlıkların ortaya koyduğu sanat eserlerine antik sanat denir. Antik sanat dönemin yaşayış biçimi, inanış şekli ve ideolojik yapısını öğrenmemiz açısından ayrı bir önemi de vardır. 

Mısır’da Antik Sanat Dönemi Eserleri Nelerdir?

MÖ 31. yüzyıldan MS 4. yüzyıla kadar Mısır’da üretilen sanat eserleri Antik Mısır sanatını oluşturur. Bu dönemde sanat anlayışı çok değişmemiştir. Bunun sebebi bu dönemde oluşturulan sanat eserlerinin genellikle bir ideoloji sonucunda oluşturulmasıdır.

Antik Mısır’da başlıca sanat eserleri şunlardır: 

 • Mimari
 • Resim
 • Heykel
 • Mücevherat 
 • Çömlek

Antik Mısır’da Mimari

Bölgenin şartlarından dolayı mimari eserlerde ahşap malzemeye pek rastlanmaz. Mısır mimarisindeki yapıların en belirgin özelliği görkemli ve heybetli olmasıdır. Mısır mimarisinde geniş kapı ve pençeler bulunmazken kubbe yapımı da bilinmediği için çatılar düzdür. Mısır mimarisi denilince akla ilk olarak piramitler gelir. Piramitler kralların yani firavunların öldükten sonra mezarı olması ve hazinelerinin korunması için yapılırdı. Firavunun öldükten sonra Osiris, yerine geçen yeni firavunun ise Horus olacağına inanılırdı. Bu şekilde güneşin doğuşu ve batışını sembolize ederek bir ideoloji doğrultusunda bu binalar inşa edilmekteydi. İlk piramit firavun Zoser emriyle veziri İmhotep’e yaptırılmış olan Zoser Piramiti’dir. Bu piramit aynı zamanda Basamaklı Piramit olarak da anılır. En ünlü piramitler dünyanın eski yedi harikası olarak da bilinen Keops’un da içinde bulunduğu Giza Piramitleri’dir. 

Antik Mısır’da Resim

Antik Mısır resminde perspektif bulunmamaktadır. Resimlerde dinsel ögelerin yer aldığının görülmesi Antik Mısır resminde de dinsel ve ideolojik ögelerin etkisinin bulunduğuna işaret eder. Antik Mısır resminin en belirgin özelliklerinden birisi de kişilerin yan profilden çizilmelidir. Bunun sebebi ise kişinin karakteristik özelliklerini ön plana çıkarmaktır. Kişinin bedeni ise önden görüldüğü gibi çizilir. Bunun sebebi omuz ve göğüslerin en iyi bu açıdan gözükmesidir. Bu çizim tekniğinden ötürü kişiler çarpık gözükebilir. Mısır resmi, toplum yaşamında da olduğu gibi hiyerarşi içeriyordu. Bu hiyerarşinin en iyi örneği Firavunların resimlerde diğer kişilerden daha büyük çizilmesidir. Mısır resmine saraylar, mezar odaları gibi yerlere rastlanmaktadır. Bu resimler tarihçiler için belge niteliği taşıyarak tarihte ne yaşandığına ışık tutar. 

Antik Mısır’da Mücevherat

Antik Mısır’da mücevherat özellikle Firavunlar ve üst düzey devlet görevlilerinde sıkça görülmekteydi. Bazı devlet görevlileri yaptığı başarılı işlerden sonra “onur altınları” ile ödüllendirilmekteydi. Eski ve orta krallık dönemlerinde daha düz ve az işlemeli eserlere rastlanırken yeni krallık döneminde Antik Yunan ve Levant etkisiyle beraber aksesuarların detay işlemeleri artarak dinsel ögelere aksesuarlar üstünde daha çok yer verilmeye başlanmıştır.

Kullanılan başlıca aksesuarlar şunlardır:

 • Kolye 
 • Bilezik
 • Kolçak
 • Kemer
 • Yüzük
 • Kulak Süsleri

Kullanılan başlıca malzemeler şunlardır:

 • Altın
 • Gümüş
 • Demir
 • Carnelian
 • Lapis
 • Turkuaz
 • Kemik
 • Sedef
 • Deniz Kabuğu

Antik Mısır’da Çömlek

Mumyalanan cesetlerin çıkartılan iç organlarına mezarlarda bulunan çömleklerin içine konurdu. Bu çömlekler farklı tiplerde olabilmektedir ve üstlerinde hiyeroglifler bulunan çömlekler işçilik açısından sanat eseri değeri taşır. Bu çömlekler gelişimleri açısından üç dönemde incelenir.

Antik Mısır’da gelişimleri açısından çömleklerin dönemleri şunlardır:

 • Hanedanlık öncesi dönem (el yapımı yapılan ve çömlekçi çarkı kullanılmadan yapılan dönem)
 • Erken Hanedanlık dönemi (düz bir aletle ezilen kil ince kenarlı çömleklere dönüşüyordu)
 • Eski Krallık dönemi (çömlekçi çarkı ve kil pişirme fırınları icat edilerek çömlekler daha düzgün biçimde ve tek renkte üretilmeye başlandı)

Antik Yunan’da Antik Sanat Dönemi Eserleri Nelerdir?

Antik Yunan’da düşünce yapısı ideali aramak üzerine kurulmuştu. Bundan dolayı felsefe, Antik Yunan’ın sanat anlayışını da etkilemişti. Bu anlayış şehir yapılarından, sanat anlayışına kadar birçok şeyi etkilemişti.

Antik Yunan’da yapılan çömleklerin üstündeki işlemelerden mimari alanında yapılan yapıtların iç ve dış dekorasyonuna kadar geometrik şekillerin sanata dönüştüğü görülür. Bu geometrik dönem MÖ. 1000 – 700 yılları arasındadır. Daha sonraları geometrik dönemden arkaik döneme geçiş yaşanır.

Arkaik dönem MÖ. 800 – 500 yılları arasındadır. Bu dönemde daha gerçekçi portreler çizilmeye başlanır. Bu dönemde Mısır başta olmak üzere Doğu sanatının etkisiyle heykel yapımı başta olmak üzere birçok alanda yenilikler sanatta bariz şekilde görülür. Antik Yunan’da yapılmaya başlanan büyük heykeller, idealize edilen vücut ölçüleri uyarınca yapılır. Böylelikle ideal güzelliğin bina edildiği düşünülür. Bu dönemde yapılan heykellere, figür erkekse Kouros, kadınsa Kore denirdi.

İlk dönemlerde kırmızı çömlek üzerine siyah figürlerken işlenirken bu dönemde siyah çömlekler üzerine kırmızı desenler işlenmeye başlandı. Gündelik hayatlarında şarap ve zeytinyağı gibi şeyleri saklamak için kullandıkları eşyalarda bile bu denli işlemlerle sanat yapmayı başarmaları hayranlık uyandırıcıydı. Helenistik çağ ile bu hayran kalınacak eserler ve anlayış Yunan uygarlığını aşarak Doğu’yu da etkilemiştir.

Roma’da Antik Sanat Dönemi Eserleri Nelerdir?

Antik Yunan’dan büyük ölçüde etkilenen Bizans, Antik Yunan ne kadar idealist ise bir o kadar pratik bir zihin anlayışına sahiptir. Bu pratik zihin Bizans’ın sanatında Antik Yunan etkisiyle gerçekçilik ve idealizmden çıkan bir füzyon sağlamıştır. Romalılar sanatı aynı zamanda bir propaganda amacı olarak kullanıyorlardı. Dikili taşlara kazandıkları zaferleri işliyorlardı. 

Antik Yunan’ın etkisi Roma’nın dini inanışında da yer alıyordu. Yunan’da tanrılar daha kişileştirilmiş olarak algılanırken, Roma’da tanrılar “numina” adı verilen kutsal ruhlardı fakat sonraları Yunan ile temasları arttıkça onların tanrılarını da benimsemişlerdir. Yunanın Zeus’u Roma’da Jüpiter, Poseidon’u Neptün, Afrodit’i Venüs olmuştu. Ve heykellerini yaparken de bu isimleri vermişlerdi.

Romalıların mimari açıdan getirdikleri birkaç yenilik vardı. Yunan’da yapılarda mermer, alçı ve demir kullanırken Roma bunlara ek olarak beton kullanmaya başlayarak yapılara kemer ve su kemerleri ekledi. 

Yunan ve Roma tiyatrosu da farklılıklar barındırırdı. Yunan tiyatrosunda dinsel özellikler gözükürken, Roma tiyatrosunda pek rastlanmazdı. Yunan tiyatrosunun arkasında doğal bir manzara olurken, Roma tiyatrosunun arkasında “scene” denilen gösterişli bina bulunurdu. Yunan tiyatrosuna “parados” denilen yerlerden girilirdi ve bu girişler sağ ve sol olmak üzere iki taneydi, Roma mimarisinde ise kemer ve tonoz mimari teknikleri olduğu için olabilecek izdihamlara karşı da önlem alarak birçok yerden girişi sağlanıyordu. Yunan tiyatrosu ideolojik mesajlar için oynanabilirken, Roma tiyatrosu daha çok eğlenceyi amaçlar fakat oturma düzeninde katı bir hiyerarşiye sahiptir.

Çin’de Antik Sanat Dönemi Eserleri Nelerdir?

Dünya’nın en eski ve süreklilik gösteren sanat Çin’de görülmektedir. Çin sanatı MÖ. 10.000 yılına kadar dayanmaktadır. Çin sanatı dekoratif olmasıyla öne çıkmaktadır. Çin’de sanat üretimi genellikle hanedanlık etrafında gerçekleştirilmekteydi. Sanat eserleri imparatorluğun zenginliğini ve gelişmişliğini simgelerdi. Seramik ve tekstil Çin sanatının başlıca iki unsuruydu. Resimlerinde mürekkep ve su ile boyama yöntemleri estetik açıdan Çin sanatının gelişiminde önemli rol oynamaktadır.

Orta Çağ Sanatı Nedir?

Antik Çağ sanatının sona ermesiyle başlayan ve bin yıllık bir süreci kapsayan sanat Orta Çağ sanatı olarak adlandırılır. 

Orta çağda ortaya çıkan akımlar ve dönemler şunlardır: 

 • Erken Hristiyan sanatı
 • Kavimler Göçü sanatı
 • Bizans Sanatı
 • Pre-Romanesk sanat
 • Romanesk sanat
 • Gotik sanat
 • Anglosakson sanatı
 • Viking sanatı

Anglosakson Sanatı Nedir?

5. yüzyılda İngiltere’de ortaya çıkan ve tezhip ile mimari alanında gelişmiştir. Tezhip kelime kökeni “zeheb” yani “altın” anlamına gelen Arapça bir kelimedir. İslam sanatında tezhip sanatı genellikle kitap süslemeleri için kullanırken diğer eşyaların süslemesi içinde kullanılmaktadır.

Anglosakson sanatının en önemli eserlerinden birisi 1000 yılında yapılmış olan Earls Barton kilisesidir.

Anglosakson sanatının bazı eserleri şunlardır:  

 • Durrow Kitabı
 • Kells Kitabı
 • Lindisfame incili
 • Earls Barton Kilisesi

Bizans Sanatı Nedir?

4. ve 15. yüzyıl arasında etkin olan Bizans sanatı dinin etrafında şekillenmiştir. Antik Çağ sanatı ve Hristiyan sanatından beslenerek gelişmiştir. Ortodoks gelenek tarafından devralınmıştır ve Slav halklarında yaşama devam etmiştir. Dünya genelinde özel olarak inceleme yapmak üzere eğitim alanı oluşturan Bizans sanatı kendi içinde gelişimi açısından dönemlere ayrılır.

Bu gelişim dönemleri şunlardır:

 • Erken dönem Bizans sanatı ve Justinianus dönemi
 • İkonoklazm
 • Makedon ve Komnenoslar dönemi
 • Paleologos dönemi

Bizans sanatında çalışma yapılan sanat dalları ise şunlardır:

 • Mozaik
 • Tezhip ve kitap sanatları
 • Freskler
 • Mimari
 • Resim

Gelişim dönemlerinde ortaya çıkan eserlerle komşu coğrafyaları sanat anlayışı açısından etkileyen Bizans sanatı birçok yerde görülmektedir. 

Bizans sanatından etkilenen bölgeler başlıca şunlardır:

 • Yakın Doğu
 • Kafkasya
 • Balkan
 • Hazar Denizi
 • Rusya

Erken Hristiyan Sanatı Nedir?

Özellikle 260 – 525 yılları arasını kapsayan ve Hristiyanlığın ilk dönemlerinden başlayan, genellikle eski ve yeni ahitten sahnelerin canlandırmasının resmedildiği sanat Erken Hristiyan sanatıdır. Roma sanatından beslenen Erken Hristiyan sanatı aynı zamanda pagan sembollerini de eserlerinde kullanmıştır. Erken Hristiyan sanatı adına en zengin örnekler Roma Katakomblarının fresklerinde karşımıza çıkmaktadır. 

Erken Hristiyan sanatında kullanılan başlıca semboller şunlardır:

 • Tavus kuşu 
 • Üzüm
 • İyi çoban
 • Balık

Vizigot Sanatı Nedir?

Kuruluş olarak Güney Fransa’nın Toulouse şehrinde kurulan ancak eserlerini daha çok Portekiz ve İspanya’da görebileceğimiz Vizigot krallığının 5. ve 8. yüzyıllar arasındaki eserlerine Vizigot sanatı denir. Bugünün İspanya ve Portekiz’i Antik Hispania’ya tekabül eder. Eserler daha çok İber yarımadasında bulunmaktadır.

Vizigot sanatı genellikle şu sanat dallarından oluşur:

 • Mimari
 • Heykel
 • Kuyumculuk

Vizigot sanatında dini mimari eserler günümüze daha çok ulaşmıştır. Bunlardan bazıları şunlardır:

 • Saint-Jean-Baptiste de Baños de Cerrato Kilisesi (Mambrillas de Lara, Palencia)
 • San Antolín Kriptası (San Antolín Katedrali altında, Palencia)
 • San Pedro de la Mata Kilisesi (Sonseca, Toledo)
 • Santa Comba Kilisesi (BandeOurense)
 • San Pedro de la Nave Kilisesi (San Pedro de la Nave-Almendra, Zamora)
 • Santa María de Quintanilla de las Viñas (Mambrillas de Lara, Burgos)
 • Santa María de Melque (San Martín de Montalbán, Toledo)
 • São Frutuoso de Montélios Şapeli (Braga, Portekiz)
 • Saint-Christol Şapeli (Nissan-lez-Enserune, Hérault)
 • Notre-Dame-de-la-Miséricorde Şapeli (Nissan-lez-Enserune, Hérault)

Orta Çağ’da Mimari Sanatının Özellikleri Nelerdir?

Daha çok din etrafında şekillenen ve Bizans’ın İkonoklazm anlayışın reddeden Batı Roma’nın sanatçıları resmedecekleri şeylerde özgür bırakmasıyla başlar. Sanatçılar bu özgürlük sonucu resmedecekleri şeyler daha gerçekçi resmeder. 

Orta çağda Avrupa bir dönem barbar olarak nitelendirilen kavimlerin istilaları ile geçmişti. Roma adeta yıkımın gelenek olduğu bir yer haline dönüşmüştü. Böyle geçen uzun sürenin ardından orta çağda Avrupa mimarisi kümülatif olarak gelişimini sürdürecekti.

Gelişim sürecine ve özelliklerine kısaca bakacak olursak şöyledir:

 • İlk olarak Romanesk sanat karşımıza çıkmaktadır. Romanesk sanat Avrupa’daki aydınların antik dönemde yazılan eserleri incelemesi ve buradan öğrenilen yöntem ve yapı tekniklerini uygulamaya çalışmaları sonucunda Roma mimarisini tekrardan hayata geçirme çabasıyla oluşmuştur. 
 • Romanesk sanat Roma döneminden arta kalan az sayıda eseri inceleyerek ve az sayıda olan kaynakları inceleyerek yapılmaya çalışıldığı için çok başarılı sayılmayabilir. 
 • Romanesk dönemin ardından karşımıza Gotik dönem çıkacaktır. Gotik kelimenin günlük kullanımın çağrıştırdığı kasvetli havanın aslında tam tersini hedefleyen bir akımdır. 
 • Gotik dönem Avrupa’nın istilası sonrasında çok da başarılı olamamış Romanesk dönemden sonra şehirleri eski görkemine kavuşturmayı amaçlayan binaların iç ve dış tasarımında incelikli işlemeler ve olağanüstü vitraylarıyla hem estetik hem de mühendislik açısından hayranlık bırakan bir mimaridir.

Romanesk Sanat Nedir?

Romanesk sanat aslında ikiye ayrılan bir sanattır. 1066 yılında Normların İngiltere’yi fethetmesiyle başlamıştır. İkiye ayrıldığı kısımda buradadır. İngiltere’de Norm etkisini belirtirken, Avrupa’nın diğer yerlerinde kullanımı Roma etkisi olduğunu söyler.

Romanesk mimarisinde heykeller kullanılmamıştır ve binalar süsten uzaktır. Duvar yapısı olarak kalın duvarları olan Romanesk mimari eserlerinde kapılar ve pencereler de küçüktür. Bundan dolayı Romanesk mimari kaba olarak nitelendirilmektedir.  Varlığını çok uzun süre sürdüremeyen bu akım 12. Yüzyıl başlamadan bitmiştir. 

Gotik Mimari Nedir?

Gotik mimari Romanesk dönemin “kabalığını” örterek yazı şeklinin bile değiştiği, Latin sanatına tepki olarak çıkan sanat akımıdır. En çok mimari alanda ihtişamıyla bildiğimiz Gotik dönem Rönesans’ı başlatan akımdır. 12. Yüzyılın başlarında başlayan akım 15. yüzyılın ortalarına kadar sürmüştür. 

Gotik mimarinin başlangıcı ve özelliklerinin belirlendiği ilk eser olarak 1122 yılında Abbot Suger tarafından tasarlanan Saint Denis kilisesi Paris yakınlarında bulunmaktadır. Peki diğer ünlü gotik mimari eserler nelerdir diye soracak olursak verilen cevap hangileri olacaktır.

Cevaplar muhtemelen şunlar olacaktır:

 • Notre Dame Katedrali (Paris, Fransa)
 • Chartes Katedrali (Paris, Fransa)
 • Reims Katedrali (Paris, Fransa)
 • Roskilde Katedrali (Roskilde, Danimarka)
 • Salisbury Katedrali (Salisbury, İngiltere) 

Barok Mimari Nedir?

1699 yılında kilise etkisinde İtalya’da doğan akımın etkisinde mimari alanda yapılan çalışmalar Barok mimariyi oluşturur. Portekizce “barraco” sözcüğünden türetilen kelime “düzensiz inci” anlamına gelir. 

İtalyan kilisesindeki kaynaklardan beslenen Barok mimari eserlerinde işlemeli duvarlar ve ihtişamlı bahçelere sıklıkla rastlanır. Bir takım ayırt edici ve tipik özelliğiyle Barok mimari öne çıkmaktadır. 

Barok mimarinin özellikleri şunlardır:

 • Oval formda geniş sahınlar
 • Sanatsal değeri yüksek tavan freskleri 
 • Mitsel figürler ve karakterlerin yer aldığı resimler
 • Işık kullanımı için yapılan pencere tasarımlarıyla düzenli aydınlatmalar
 • Pencere ve vitray tasarımlarıyla kontrast ayarlamaları
 • Resim ve heykellerin harmanlamasını da içeren Trompe l’oeil efektlerin kullanımı
 • Vebanın bitişine şükretmeyi temsil eden Veba Sütunları

Barok dönem mimari eserlerinden bazıları şunlardır:

 • Versaillas Sarayı (Fransa)
 • Palazzo Barberini (İtalya)
 • Madrid Kraliyet Sarayı (İspanya)
 • Trevi Çeşmesi (İtalya)
 • Rezidans Würzburg (Almanya)
 • St. Paul Katedrali (İngiltere)

Modern (Çağdaş) Sanat Nedir?

1880’lerde gerçekçi resmin bırakılıp izlenimci resim yapan empresyonistler ile başlayıp 1960 – 70’lere kadar etkisini sürdüren ve yıllara göre bazı kırılımlar ile yıllar boyu birçok sanat akımının doğduğu sanat inceleme alanına modern sanat denir. İlk modernist ressam Fransız izlenimci Manet kabul edilir. 

Modern sanat akımlarının bazıları şunlardır:

 • Empresyonizm (İzlenimcilik)
 • Ekspresyonizm (Dışavurumculuk)
 • Fovizm (Yırtıcılık)
 • Kübizm
 • Fütürizm (Gelecekçilik)
 • Dadaizm
 • Sürrealizm (Gerçeküstücülük)
 • Soyut Resim 
 • Soyut Dışavurumculuk
 • Konstrüktivizm 
 • Pop Art
 • Op Art (Optical Art)
 • Kavramsal Sanat

Modern Sanat Dönemini Sanatçıları

 • Edouard Manet (Empresyonist)
 • Claude Monet (Empresyonist)
 • Paul Cezanne (Empresyonist)
 • Vincent Van Gogh (Empresyonist)
 • Pierre-Auguste Renoir (Empresyonist)
 • Edvard Munch (Ekspresyonist)
 • August Macke (Ekspresyonist)
 • Ernst Ludwig Kirchner (Ekspresyonist)
 • James Ensor (Ekspresyonist)
 • Henri Mattise (Fovist)
 • Andre Derain (Fovist)
 • Albert Marquet (Fovist)
 • Pablo Picasso (Kübist)
 • Georges Braque (kübist)
 • Robert Delunay (Kübist)
 • Juan Gris (kübist)
 • Giacomo Balla (Fütürist)
 • Carlo Carra (Fütürist)
 • Umberto Boccioni (Fütürist)
 • Marcel Duchamp (Dadist)
 • Kurt Schwitters (Dadaist)
 • Francis Picabia (Dadaist)
 • Salvador Dali (Sürrealist)
 • Max Ernst (Sürrealist)
 • Yves Tanguy (Sürrealist)
 • Wassiliy Kandinsky (Soyut Resim)
 • Max Ackermann (Soyut Resim)
 • Jackson Pollock (Soyut Dışavurumcu)
 • Williem de Kooning (Soyut Dışavurumcu)
 • Vladimir Tatlin (Konstrüktivist)
 • Varvara Stepanova (Konstrüktivist)
 • Andy Warhol (Pop Art)
 • Roy Lichtenstein (Pop Art)
 • M. C. Escher (Op Art)
 • Josef Albers (Op Art)
 • Joseph Kosuth (Kavramsal Sanat)
 • Wolf Vostell (Kavramsal Sanat)

İçerik Detayları

Müzayedeler Devam Ediyor!