Müzayedeler Devam Ediyor!

sanat-akimlari-nelerdir

Sanat Akımları Nelerdir?

Tahmini Okuma Süresi: 5 Dakika

Sanat akımları, genellikle revaçta oldukları tarihsel dönemin, kullanılan materyallerin adıyla veya sanata yaklaşım tarzlarıyla anılır. Her sanat akımı, ortaya çıktığı tarihsel dönemden izler taşır. Bu sebeple sanat akımları, sanat tarihi bakımından, o tarihsel dönemin ruhunu, yaşam tarzını, maddi ve manevi önceliklerini anlamak için kullanılır.

Sanat akımları, sanat tarihi üzerinde de oldukça önemli etkiye sahiptir. Sanat tarihinde genellikle sanat akımları üzerinden gelişen çığır açıcı değişimler görülür.

Klasisizm Nedir? Klasist Sanatçılar Kimlerdir?

Klasisizm, temelini Antik Yunan ve Roma sanatından, tarihselci ve estetiği ön planda tutan bir sanat akımıdır. “1660 Ekolü” olarak da bilinen klasisizmde soyluluk, evrensellik, idealizm ve tanrısallık sıkça işlenen unsurlardır.

Klasisizm, Rönesans döneminin öne çıkan sanat anlayışıdır. Bu yönüyle Rönesans döneminde aydın ve aristokrat kesim üzerinde hakim olan dünya görüşünü yansıtır. Yaşadığı dönemde ve sonrasında etki gösteren klasist bazı sanatçılar şunlardır:

 • Pierre Corneille
 • Jean Racine
 • Moliere
 • Boileau
 • Jean de La Fontaine
 • René Descartes
 • Blaise Pascal
 • Jean de La Bruyere
 • François Fénelon
 • Madame de La Fayette

Klasisizm etkisinde üretilen en önemli sanat eserleri ve eser sahibi sanatçılar ise şunlardır:

 • Villa Capra “La Rotonda” – Andrea Palladio (Mimar)
 • Fountain of the Four Rivers –  Bernini (Ressam)
 • Port de Mer au Soleil Couchant – Claude Gellée (Ressam)
 • Sleeping Venus and Cupid – Nicolas Poussin (Ressam)
 • Queen Zenobia Found on the Banks of the Arax – Nicolas Poussin (Ressam)

Maniyerizm Nedir? Maniyerizm Eserleri Nelerdir?

1520-1580 yılları arasında oluşan Maniyerizm, Rönesans’ın getirdiği yetkinliğe karşı bir tepki olarak ortaya çıkmıştır. Maniyerizm sanat üslubunu başlatan ve bu akımdaki en önemli eserleri üreten sanatçı Michelangelo Bounarroti’dir. Sistine Şapeli’nin freskleri bu akım için esin kaynağı olmuştur.

Maniyerizm sanat akımı daha çok resim ve heykel sanat türlerinde etkisini göstermiştir. Maniyerizm akımı dahilinde eser üreten en önemli sanatçılar şunlardır:

 • Michelangelo Bounarroti
 • Jacobo Tintoretto
 • El Greco
 • Benvenuto Cellini
 • Donatello

Maniyerizm etkisinde üretilen en önemli sanat eserleri ise şunlardır:

 • Uzun Boyunlu Meryem – Parmigianino
 • Susanna ve İhtiyarlar – Tintoretto
 • Havarilerin Ayaklarını Yıkayan İsa – Tintoretto
 • Çobanların Tapınması – El Greco
 • Davut Heykeli – Michelangelo
 • Çarmıha Gerilme – Michelangelo

Barok Sanat Nedir?

14. yüzyıl ila 18. yüzyıl arasında, geniş bir zaman diliminde ortaya çıkan Barok adını, Portekizce “düzensiz inci” anlamına gelen “barocco” kelimesinden alır. Özellikle mimari, heykel, müzik ve resim alanlarında kendini gösteren Barok, abartılı ve net görünen detaylar ile öne çıkar. Barok müzikte ise abartılı hareket ve nota değişiklikleri dikkat çeker.

En önemli Barok sanatçıları şunlardır:

 • Michelangelo Merisi da Caravaggio
 • Rembrandt Harmenszoon van Rijn
 • Peter Paul Rubens
 • Gian Lorenzo Bernini
 • Johann Sebastian Bach
 • Antonio Vivaldi
 • Georg Philipp Telemann

Barok sanat akımı etkisinde üretilen en önemli sanat eserleri şunlardır:

 • Holofernes’in Başını Kesen Judith – Caravaggio
 • Azize Teresa’nın Vecdi – Bernini
 • Karo Aslı Dolandırıcı – Georges de la Tour
 • Leucippus’un Kızlarının Kaçırılması – Rubens
 • İnci Küpeli Kız – Vermeer

Rokoko Sanat Hareketi Nedir?

Rokoko, Barok sanat akımının etkisinde kalarak, modernist ve düz çizgiler yerine kıvrımlı çizgiler ve ince detayların kullanıldığı bir sanat akımıdır. Barok’tan farklı olarak daha ince ve kıvrımlı şekillere yer verir.

Rokoko, Barok döneminin ardından ortaya çıkan klasik stile tepki olarak doğmuştur. “Rokoko” kelimesi “modası geçmiş olan şey” anlamında kullanılmıştır. Rokoko sanatı 18. yüzyılda ortaya çıkmış ve mimari, heykel, resim gibi alanları etkilemiştir.

Neoklasisizm Nedir?

Barok ve Rokoko sanat akımlarına tepki olarak ortaya çıkan neoklasisizm, Antik Yunan ve Roma’dan devralınan miras üzerine kurulu olan bir sanat akımıdır. Neoklasisizm, aşırı süslemeciliğe eleştirel bir yaklaşım sergiler.

Neoklasisizm akımının en önemli eserleri Horatii’nin Yemini tablosu ve Medici Vazosu’dur.

Romantizm Nedir?

1800 ila 1850 yılları arasında Avrupa’da ortaya çıkan Romantizm, edebiyat başta olmak üzere, resim, müzik ve felsefe gibi birçok disiplini etkileyen bir sanat akımıdır. Sanayi Devrimi sonrası ortaya çıkan sosyal ve siyasi şartlar sebebiyle Aydınlanma Çağı’nın aristokrat düzenine ve Klasisizme tepki olarak ortaya çıkan Romantizm, idealist bir toplumculuk içerir.

Romantizm akımının önemli temsilcileri şunlardır:

 • Johann Wolfgang von Goethe
 • Friedrich Schiller
 • Montesquieu
 • Jean-Jacques Rousseau
 • Victor Hugo
 • Voltaire
 • Aleksandr Puşkin
 • Lord Byron

Raphael Öncesi Kardeşliği Nedir?

Raphael Öncesi Kardeşliği 1848 yılında Dante Gabriel Rossetti ve arkadaşları John Everett Millais ve William Holman Hunt öncülüğünde kurulan, Rönesans sanatı ve neoklasik sanatı reddeden bir oluşumdur. Erken Rönesans dönemi, Gotik dönem ve Bizans dönemini referans olarak kabul eden bu sanatçılar, yüksek ruhaniyet ve mitolojik imgelerin ön planda olduğu sanat eserleri üretmiştir.

Realizm Nedir?

Realizm (Gerçekçilik), 19. yüzyılda ortaya çıkan Sanayi Devrimi gibi sosyal olaylar sonucunda insanın duygulardan sıyrılarak gerçeklik düzleminde yaşaması gerektiği önermesiyle ortaya çıkan bir sanat akımıdır. Realist sanatçılar, tiyatral dramadan ve sanatın klasik stilinden uzak dururlar.

Realist sanat eserleri işçi ve köylü kesimin günlük yaşantısını sıkça konu edinir. Realizm resim ve edebiyat başta olmak üzere tüm sanat alanlarını etkilemiştir. En önemli realist sanat eserleri şunlardır:

 • Döküm İşçisi (Heykel) – Constantin Meunier
 • Tohum Eken – Vincent Van Gogh
 • Kilisede Üç Kadın – Wilhelm Leibl
 • Wessling Gölü Kıyısındaki Marangozlar – Wilhelm Trübner
 • Berlin’de Dokumacıların Yürüyüşü – Käthe Kollwitz
 • Emek – Ford Madox Brown
 • Grev – Hubert von Herkomer
 • Köy Cenazesi – Frank Holl

Sürrealizm Nedir?

Sürrealizm (Gerçeküstücülük), ilk defa, 1924 yılında Manifeste du Surrealisme’i (Sürrealizm Manifestosu) yayınlayan şair Andre Breton tarafından ortaya atılmış bir sanat yaklaşımıdır. Sürrealizm, bilinç ile bilinçdışını ve bilinç ötesini birleştiren bir sanat akımıdır. Sürrealistlere göre bilinçdışı, hayal gücünü besleyen en önemli kaynaktır ve bilinçdışını serbest bırakmak, gerçek sanat üretme yoludur.

Andre Breton’un manifestosunun ardından Louis Aragon ve Benjamen Peret, otomatik yazı yöntemleri hakkında deneyler ve denemeler yapmıştır. Gerçeküstücüler, 1925 yılı itibariyle farklı sanat akımlarına dağılmaya başlasa da, sürrealist bakış açısını, mensup oldukları diğer akımlarda da farklı şekillerde sürdürdüler.

Sürrealizm akımının en önemli temsilcisi ressam Salvador Dali’dir. Eserlerinde kullandığı çarpıcı imgelerle bilinen Salvador Dali’nin en bilinen ve sürrealizm akımının en önemli örneği kabul edilen eseri Belleğin Azmi (Eriyen Saatler) tablosudur.

En önemli sürrealist sanatçılardan bazıları şunlardır:

 • Pierre Reverdy
 • Salvador Dali
 • Rene Magritte
 • Arthur Cravan
 • Philippe Soupault
 • Robert Desnos
 • Louis Aragon
 • Benjamen Peret
 • Andre Breton

Ekspresyonizm Nedir?

Ekspresyonizm (Dışavurumculuk) gerçeğin ve doğanın algılandığı şekilde temsili yerine duygular ve iç dünyanın ön plana çıkarıldığı bir sanat akımıdır. Ekspresyonizm 20. yüzyılda Almanya’da, istikrarsız bir siyasi ortam eşliğinde ortaya çıkmıştır. 19. yüzyılda serpilen idealist ve realist anlayışa karşı ortaya çıkan dışavurumculuk, resimde olduğu kadar mimaride, edebiyatta, tiyatroda, sinemada ve müzikte de etkili olmuştur.

En önemli ekspresyonist sanatçılar şunlardır:

 • Edward Munch – Ressam
 • Oscar Kokoschka – Ressam
 • Bruno Taut – Mimar
 • Erich Mendelsohn – Mimar
 • Ernst Barlach – Heykeltıraş
 • Erich Heckel – Ressam ve heykeltıraş
 • Georg Kaiser – Tiyatro yazarı
 • Ernst Toller – Tiyatro yazarı
 • Arnold Schönberg – Müzik
 • Robert Weine – Yönetmen

Post Ekspresyonizm Nedir?

2. Dünya Savaşı öncesinde ortaya çıkan ekspresyonizmin, savaş sonrası tekrar yorumlanması sonucu ortaya çıkan akıma post ekspresyonizm denir. Post ekspresyonizm ilk defa Alman sanat eleştirmeni Franz Roh tarafından ortaya atılmıştır. Post ekspresyonizm, ekspresyonizmden farklı olarak herhangi bir estetik kaygısı gütmemeyi de kapsar.

Fovizm Nedir?

Fovizm, Fransız sanatçı Henri Matisse tarafından ortaya atılan ve geliştirilen bir sanat akımıdır. Fovist resimde çiğ renkler ve puantilizm etkisinde nokta ile boyama gibi farklı teknik kullanımları dikkat çeker.

Dadaizm Nedir?

Dadaizm 1. Dünya Savaşı esnasında başlayan, “rastgelelik” üzerine kurulu bir sanat akımıdır. Var olan sanat anlayışının reddi üzerine inşa edilen dadaizm, 1. Dünya Savaşı’nın yarattığı barbarlık ve umutsuzluk hissinin dışavurumu olarak görülebilir.

Dadaizm adı, bu akımın kurucuları tarafından sözlük kullanılarak koyulmuştur. Sözlükte rastgele bir sayfa açan sanatçılar, Fransızca’da “tahta at” anlamına gelen “Dada” kelimesini bu akıma ad olarak kabul etmişlerdir.

Türkiye’de Garipler grubu, dadaist öğelerin bulunduğu bir edebiyat anlayışına sahiptir.

Fütürizm Nedir?

Fütürizm (Gelecekçilik), 20. yüzyılın başında İtalya’da ortaya çıkan bir sanat akımıdır. Fütürizme göre, geçmişin getirdiği tüm estetik ve sanatsal değerleri reddetmek ve sanatı geleceğe göre, modern sanata göre kurgulamak gerekir.

En önemli fütürist sanatçılar şunlardır:

 • Filippo Tommaso Marinetti
 • Gino Severini
 • Umberto Boccioni
 • Giacomo Balla
 • Carlo Carrà
 • Vladimir Mayakovski

Metafizik Resim Nedir?

20. yüzyılın başında fütürizme tepki olarak doğan metafizik resim, barındırdığı mitolojik figürler ve mekanlar ile ön plana çıkar. Metafizik resimde mitolojik dünyaya bir özlem ağır basarken, durgunluk ve sakinlik hakimdir. Metafizik resimde pek az insan sureti görülür.

Soyut Resim Nedir?

Soyut resim (Abstre), esin kaynağı doğa olsa bile, objelerin mümkün mertebe soyutlaştırılarak, bir rüyaya benzetilerek aktarılması temeline dayanan ve özellikle resim alanını etkileyen bir sanat akımıdır.

Kübizm Nedir?

Kübizm, geometrik şekillerin ön plana çıktığı bir Fransız sanat akımıdır. Kübist anlayışla üretilen sanat eserlerinin ortak özelliği, farklı açılardan bakarak, farklı şekillerde değerlendirilebilmeleridir.

Kübizm akımının en önemli temsilcisi Pablo Picasso’dur.

Süprematizm Nedir?

Süprematizm, bir tür soyut geometri öneren bir sanat akımıdır. Kazimir Maleviç tarafından ortaya atılan süprematizm kavramı, somut geometrik şekillerden ziyade, soyut ve hayal dünyasına dayanan geometrik şekillerin sanat eserlerinde yansıtılmasını anlatır.

Pop Art Nedir?

1950’lerde Amerika ve İngiltere’de ortaya çıkan Pop Art, soyut dışavurumculuğa tepki olarak doğmuştur. Pop Art, temelde hazır tüketim nesnelerinin sanat objesi olarak kabulü ve bunların sanat eserlerine uygulanması üzerine kuruludur.

Pop Art akımının en önemli temsilcisi Andy Warhol’dur. Pop Art akımı etkisinde eserler üreten diğer önemli sanatçılar şunlardır:

 • Roy Lichtenstein
 • Claes Oldenburg
 • Jasper Johns
 • Robert Rauschenberg
 • Richard Hamilton
 • Peter Blake
 • Roger Coleman
 • Marcel Duchamp

İçerik Detayları

Müzayedeler Devam Ediyor!