Müzayedeler Devam Ediyor!

mezat-terimleri-nedir

Müzayede Terimleri Nelerdir?

Tahmini Okuma Süresi: < 1 Dakika

Müzayede meraklıları tarafından satışta görev alan kişiler için veya satış işlemi esnasında gerçekleşen durumlar için kullanılan sözcüklerle zamanla kalıplaşan terimlere müzayede terimleri denmektedir. 

Peki bu terimlerin ne olduğuna bakacak olursak genel olarak karşımıza hangi terimler çıkacaktır? 

 • Münadi
 • Lot
 • Pey
 • Muhammen Bedel (Başlangıç Fiyatı)
 • Satılabilir Değer
 • Bayrak Kaldırma
 • Çekiç Fiyat

Münadi Nedir?

Münadi, müzayedenin usulüne göre işlemesi ve sonlanması için satışı yöneten kişiye denmektedir. Kısacası müzayede yöneticisi de diyebiliriz. Arapça kökenli nida kelimesinden gelen münadi kelimesi sözlükte bir haberi yüksek sesle duyuran, ilan eden kimse anlamına gelmektedir. 

Lot Nedir?

Lot, aynı veya benzer ürün gamından satışa sunulacak ürünlerin belirli bir şekilde gruplandırılarak satışa sunulmak için bir araya getirilmesine denir. 

Pey Nedir? Pey Vermek Ne Demektir?

Pey, ürünün fiyatını kabul ederek, teklif vermek demektir. Pey vermek ise ürüne önceden verilmiş teklifin üzerine belirlenmiş artış bedeliyle ürünü almak için yeni teklif sunmaktır. 

Muhammen Bedel (Başlangıç Fiyatı) Nedir?

Uzmanlar veya ekspertizler tarafından müzayedede satılacak ürünün piyasa değerinin tespit edilmesiyle ürüne biçilen bedele denir. 

Bir ürünün muhammen bedelin belirlenmesindeki başlıca kriterler şunlardır:

 • Kondisyonu
 • Enderliği 
 • Provenansı 
 • İşçiliği veya kalitesi
 • Kim veya neresi için yapılmış olduğu 

Satılabilir Değer Nedir?

Satılabilir değer, bilirkişi tarafından belirlenen ve ürünün ortalama piyasa değerinin tespitiyle ortaya çıkan muhammen bedelin satıcı tarafından kabul edilen değeridir ve bu bedelin aşağısında bir bedele ürün satışı gerçekleşmez.

Bayrak Kaldırma Nedir?

Bayrak kaldırma, müzayede katılımcıları tarafından önceden kendilerine verilmiş numaralarla satışa pey vererek katılmalarına denir. Bayrak kaldırmayı münadi yönetir. Bu esnada eser sahibi veya eser sahibi adına kaldırılan bayrak var ise bunu tespit ederek müzayedenin usulüne uygun işlemesini sağlar.

Çekiç Fiyatı Nedir?

Çekiç fiyatı, münadinin müzayedede ürüne verilen son pey için çekiç vurması ve “sattım” demesiyle belirlenen satış fiyatına denir.

İçerik Detayları

Müzayedeler Devam Ediyor!